Parafia Najświętszej Trójcy w Zielonej Górze - Ochla

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

historia w skrócie

Email Drukuj PDF

 

1305 r. - Pierwsza wzmianka o wsi Ochla w "Rejestrze Głogowskim".
1376 r. - Pierwsza wzmianka o kościele w Ochli w papieskich "Obwieszczeniach Awiniońskich".
1525 r. - Dziedzic wsi Ernst von Knobelsdorf wraz z księdzem i mieszkańcami Ochli przeszli na protestantyzm, a kościół stał się własnością protestantów.
1631 r. - Wojska szwedzkie w czasie wojny trzydziestoletniej spaliły część wsi i kościoła.
1654 r. - Powrót kościoła we władanie katolików.
1741 r. - Władze pruskie włączyły kościół w Ochli do parafii Świdnica.
1745 r. - Ewangelicy wybudowali w Ochli swoją świątynię.
1889 r. - Wzniesienie wieży przy ewangelickim zborze.
1900 r. - W Ochli mieszkało 1135 mieszkańców, w tym 45 katolików.
1926 r. - Budowa ewangelickiego domu parafialnego, obecnej plebanii.
1945 r. - 15 lutego Armia Czerwona wkroczyła do Ochli.
1945 r. - 30 czerwca do Ochli przybył pierwszy transport repatriantów z Kresów Wschodnich oraz przesiedleńcy z okolic Poznania i Warszawy.
1945 r. - Poświęcenie kościoła w Ochli.
1982 r. - Budowa wieży przy kościele parafialnym.
2000 r. - 30 lipca dekretem biskupa Adama Dyczkowskiego z parafii Świdnica wydzielono trzy wioski Ochlę, Jeleniów i Kiełpin i utworzono z nich parafię Ochla. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Tadeusz Lityński (1.08.2000 do 31.07. 2006 roku), a od 1.08.2006 do 31.07.2013 roku ks. Stanisław Stefańczyk. Kolejnym proboszczem parafii Ochla jest od 1.08.2013 roku ks. Mieczysław Pospiech. Parafia ma dwa kościoły: parafialny wp. Najświętszej Trójcy w Ochli i filialny pw. Miłosierdzia Bożego w Jeleniowie od 1 maja 1997 roku.