Parafia Najświętszej Trójcy w Zielonej Górze - Ochla

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Październik 2019r.

Email Drukuj PDF

Październik- miesiąc poświęcony Maryi.

Modlitwa Różańcowa : Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula RydenTajemnice Różańca Świętego : Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden


Nabożeństwa Różańcowe w Ochli:
dla dzieci - wtorek, piątek 18.00
w pozostałe dni - poniedziałek, sobota 8.30
- środa, czwartek 18.00
w niedzielę - po każdej mszy św. odmawiamy jedną tajemnicę
Jeleniów: 
codziennie - 17.00 bez nabożeństwa (odmawiają sami mieszkancy)
czwartek - 17.00 nabożenstwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu

Dlaczego październik jest miesiącem maryjnym?

Był 7 października 1571 roku. Na południowy zachód od Lepanto zebrały się po dwie setki okrętów Imperium osmańskiego i Ligi Świętej. Stoczyły ze sobą jedną z bardziej krwawych bitew morskich w historii. Zwycięstwo flotylli chrześcijańskiej papież Pius V przypisał modlitwie różańcowej i ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej.

Maryjny charakter października podkreślił w 1885 roku papież Leon XIII, wzywając do codziennego - właśnie w tym miesiącu - odmawiania różańca. Zresztą Ojciec Święty Leon XIII zasłużył na miano "papieża różańcowego" - choćby dlatego, że wydał aż 12 encyklik różańcowych.


Do upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły się też objawienia fatimskie. 13 października 1917 roku Matka Boża ukazała się dzieciom z różańcem w dłoni. Poprosiła o przygotowanie ludzkości do zwycięstwa nad szatanem właśnie za pomocą różańca.


Październik- miesiąc poświęcony Maryi.

 

Kościół zawsze popierał modlitwę Różańcową jako ważną formę liturgicznej modlitwy Kościoła. Czym jest zatem Różaniec? Różaniec jest modlitwą serca. Kiedy modlimy się na Różańcu to serce mówi do serca- moje serce do serca Maryi. I nie może być inaczej. Różaniec zawiera w sobie wielkie bogactwo duchowe. Jest najpierw modlitwą ustną, ale jest i rozmyślaniem. 
W Różańcu znajdujemy wszystkie rodzaje modlitwy: a więc- Dziękczynienie- Prośbę- Uwielbienie.„Chwała Ojcu” i powracające „ Zdrowaś Maryjo” są wyrazem uwielbienia. 
„Wierzę w Boga” jest potężnym Hymnem Dziękczynienia za łaskę ofiary i związane z nią dobrodziejstwa. Wreszcie „ Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo” .......to najpiękniejsze modlitwy błagalne, których autorem jest sam Chrystus i Kościół Święty. 
Różaniec jest silną modlitwą, bo pochodzi z nieba. Poprzez odmawianie Różańca możemy wiele wyprosić łask, możemy powstrzymać gniew Boży za nasze grzechy i za grzechy świata. 
Przy każdym objawieniu się Maryi czy to w Lourdes czy w Fatimie czy w Gietrzwałdzie, 
Matka Boża trzymając w ręku Różaniec prosi abyśmy zawsze odmawiali Różaniec. 
Różaniec to nasza droga z Jezusem i Maryją. Dlatego też wszystkich zachęcam do modlitwy Różańcowej nie tylko w miesiącu październiku, ale każdego dnia.

Jak odmawiać różaniec:

 


Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.

Na krzyżyku
1. Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na paciorku (większym)
2. Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze)
3. Zdrowaś Maryjo (na każdym małym paciorku):
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
(2x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
(3x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Przed dużym paciorkiem
4. Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Teraz możemy rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek Różańca oraz rozważać jego tajemnice.

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli: 
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem).

Różaniec Święty składa się z czterech części, a każda z tych części składa się z pięciu tajemnic:

Tajemnice Radosne (poniedziałki i soboty) 
1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego 
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety 
3. Narodzenie Pana Jezusa 
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni 
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni

Tajemnice Światła (czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie 
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
4. Przemienienie na górze Tabor 
5. Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

Tajemnice Bolesne (wtorki i piątki)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym 
2. Biczowanie Pana Jezusa 
3. Ukoronowanie koroną z cierni 
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezus 
5. Śmierć na krzyżu 

Tajemnice Chwalebne (środa i niedziela)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
3. Zesłanie Ducha Świętego 
4. Wniebowzięcie Maryi 
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi


Obietnice Różańcowe


Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe.
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi - prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.