Parafia Najświętszej Trójcy w Zielonej Górze - Ochla

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Msza Św. Parafialnego Zespołu Caritas 20.09.2015

Email Drukuj PDF

W ramach obchodów Roku Caritas, miesiąc wrzesień poświęcony jest problemowi głodu i niedożywienia. W tym czasie w szczególny sposób chcemy ukazać zaangażowanie Caritas w pomoc ludziom głodnym i niedożywionym poprzez włączenie się w ogólnopolską akcję „Kromka Chleba Caritas”.

Parafialny Zespół Caritas z tej racji przygotował w dniu 20 września akcję rozdzielania wśród wiernych po Mszach Św. kromek chleba jako symbolu pomocy ludziom głodnym i niedożywionym. Oprócz tego przygotował o godz. 11.00 liturgię Mszy Św. podczas której złożono dary ofiarne. Natomiast ksiądz proboszcz na każdej mszy św. poinformował o działalności naszego Parafialnego Zespołu Caritas.

Oto działalność Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Najświętszej Trójcy w Zielonej Górze:

Parafialny Zespół Caritas powstał 18 listopada 2001 roku .

W skład Zespołu weszli mieszkańcy Ochli , Kiełpina i Jeleniowa – razem było 18 osób .

Przewodniczącym Zespołu został ówczesny proboszcz – ks. Tadeusz Lityński .

W 2006 roku Przewodniczącym zespołu został ks. Proboszcz Stanisław Stefańczyk .

Od 2013 roku Przewodniczącym PZC jest obecny Ks. Proboszcz Mieczysław Pospiech .

Pierwszym Prezesem PZC została pani Stanisława Sokołowska .

Od 2002 roku do 2007 roku , funkcję Prezesa pełniła pani Danuta Sakowska , a od 2008 roku Prezesem jest pani Dorota Bojar .

W 2002 roku 73 osoby złożyły deklarację „ Dar Serca „ i wpisały się do Grona Wspierających Ubogich .

W ciągu 14 lat liczba członków  zmniejszyła się z przyczyn naturalnych .

Na dzień dzisiejszy Grono liczy 20 osób .

Na przestrzeni  lat zmienił się skład zespołu . Obecny skład PZC to :

Przewodniczący – Ks. Proboszcz Mieczysław Pospiech  oraz :

Krystyna Poźniak , Leokadia Radczyc –Górniak , Dorota Bojar , Roman Gauza i Zbigniew Kuligowski .

Wspólnie z działaczami PZC działa liczna grupa sympatyków idei wolontariatu , bez których wiele działań nie udałoby się zrealizować .

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas pomagają materialnie wszystkim potrzebującym , jak również wspierają ich duchowo .Pomocą objęte są rodziny i osoby samotne , które z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej .

Nasze działania to :

- dożywianie ubogich – w 2001 r. posiłki na świetlicy wiejskiej .

- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej  2011r. – 2012r.

-paczki żywnościowe na Święta  Bożego  Narodzenia i Wielkanoc ( corocznie )

- zbiórka przyborów szkolnych

- Paczki ze słodyczami na św. Mikołaja – corocznie

- dożywianie w programie PEADE – 250 osób

- zakup leków , opału , żywności

- pomoc w trudnych sytuacjach losowych – np.  pożar domu

- wyjazdy dzieci i młodzieży na wypoczynek letni i zimowy – w 2014i 2015 roku – 55 dzieci

- wypoczynek seniorów nad morzem  - w 2014 i 2015r – 83 osoby

- turnusy rehabilitacyjne w Głogowie – w 2014 i 2015r – 49 osoby

- coroczna organizacja Festynu Rodzinnego

PZC pragnie podziękować  wszystkim sponsorom  -  byłej Gminie Zielona Góra i i Urzędowi Miasta Zielona Góra za udzielone dotacje ,  Inter Marche za sponsorowanie paczek świątecznych .

Dziękujemy również  wszystkim rodzinom  , osobom i i firmom , które zawsze wspierają PZC we wszystkich działaniach i pracach .

Bez tej pomocy wiele zadań nie zostałoby  zrealizowanych .

„ BOGATYM NIE JEST TEN KTO POSIADA , ALE TEN KTO ROZDAJE , KTO ZDOLNY JEST DAWAĆ „

To cytat wielkiego Polaka Świętego JP II , jest  wskazówką  dla każdego wolontariusza i działacza PZC .

Uniżając się i służąc i nie oczekując wdzięczności , stajemy się Wielkimi Sercem i Wiarą .

PZC zaprasza osoby , które pragną dołączyć się do Parafialnego Zespołu  Caritas , by dalej prowadzić dzieło miłości miłosiernej względem bliźniego.